Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Onderzoek
Medewerkerstevredenheid
Onderzoek
Medewerkers tevredenheid

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van Talent Relations is betrokkenheid en persoonlijk contact. Je krijgt onderzoek op maat, samen doorlopen we de verschillende onderzoeksfasen. Hierdoor zal het resultaat zoveel mogelijk aansluiten op jouw verwachtingen.

Intake

Tijdens de intake stellen we in overleg de onderzoeksdoelstellingen vast. Ook bepalen we de aanpak van het onderzoek en kijken we naar planning en benodigd budget. De uitkomst van de intake leggen we vast in een startdocument.

Doelgroep en distributie

Bepaald moet worden wie de vragenlijst zal ontvangen. In de meeste gevallen zullen dit alle medewerkers zijn, maar het is natuurlijk mogelijk daar van af te wijken. Op basis van de data die we aangeleverd krijgen, zal de online vragenlijst worden gedistribueerd. De medewerkers ontvangen een uitnodiging per mail. De tekst van deze mail zullen we in onderling overleg opstellen. Er kunnen automatisch herinneringen worden verstuurd naar medewerkers die de enquête nog niet of maar gedeeltelijk hebben ingevuld. Zo wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke respons. Gedurende de looptijd van het onderzoek kun je zelf de respons realtime volgen via het platform.

Vragenlijst

Talent Relations ondersteunt je bij het opstellen van de vragenlijst of het evalueren van al bestaande vragenlijsten. Uiteraard kun je ook gebruik maken van de standaard vragenlijst die we beschikbaar stellen. Nadat de vragenlijst is opgesteld wordt deze door door ons in het onderzoeksplatform geprogrammeerd. Vervolgens kan de vragenlijst getest worden en kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. De vragenlijst wordt aangepast aan de huistijl van de organisatie. Op het moment dat de vragenlijst definitief is, zal deze gedistribueerd gaan worden. Lees meer over de mogelijkheden van online vragenlijsten.

Rapportage

Na het afsluiten het online onderzoek stellen we de rapportage op. In heldere grafieken en tabellen kunt u de resultaten aflezen. De rapportage kan als PDF of als Powerpoint geleverd worden. Het is ook mogelijk de rapportage online te raadplegen en zelf filtering op de resultaten toe te passen. Tenslotte bieden wij de mogelijkheid om op basis van specifieke wensen de rapportage op te stellen.

Privacy

Ons enquête platform voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van privacy. Na afronding van het onderzoek zal de data aan jouw organisatie worden overgedragen en door ons worden verwijderd.

Vrijblijvende afspraak?

Wil je meer informatie over online onderzoek?
Maak dan een vrijblijvende afspraak!
 

Neem contact op

Tevreden medewerkers zorgt voor behoud van talent!
Talent Relations gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.