home

Werving en selectie procedure

De procedure bestaat uit 4 fasen:

 • Voorbereiding
 • Werving
 • Selectie
 • Evaluatie

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase voeren wij een onderzoek uit naar de werkomgeving, zodat een goed beeld wordt verkregen van de functie en de organisatie. Er worden gesprekken gevoerd met de lijnmanager en HR of Recruitment zodat de bedrijfscultuur en het functieprofiel kan worden vastgesteld. Hierbij wordt er naar gestreefd zowel te komen tot rationele als emotionele criteria, die relevant zijn voor het organisatie- en functieprofiel.

Bij het organisatieprofiel spelen elementen, als:

 • De structuur van uw organisatie
 • De bedrijfsdoelstellingen
 • Cultuurelementen, die karakteristiek zijn voor uw organisatie
 • De kernactiviteiten, producten en diensten van uw organisatie
 • Uw concurrentiepositie en kritische succesfactoren


In het functieprofiel komen de volgende elementen aan bod:

 • Het ontstaan van de functie/vacature
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • De positie binnen de organisatie
 • De vereiste achtergrond en ervaring
 • De gewenste capaciteiten en eigenschappen
 • Eventuele afbreukrisico's
 • Beoordelingscriteria, introductie, begeleiding, carrière- en toekomstperspectief
 • Arbeidsvoorwaardenpakket, primaire en secundaire aspecten

Werving

Op basis van het vastgestelde organisatie/functieprofiel doorzoekt Talent Relations haar eigen kandidatenbestand en spoort kandidaten actief op in de markt. Mogelijk geschikte kandidaten worden door ons benaderd en geïnformeerd over de vacature. Bij voldoende interesse wordt de kandidaat uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek en krijgt ter voorbereiding een organisatie/functieprofiel toegezonden. 

Binnenkomende sollicitaties en cv’s beoordelen wij op basis van de tevoren vastgestelde beoordelingscriteria. Sollicitanten worden vervolgens door ons geïnformeerd over de procedure en ontvangen ofwel een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek ofwel een gemotiveerde afwijzing.

Selectie

Selectiegesprekken met kandidaten zullen plaats vinden op ons kantoor te Oegstgeest of op een andere met de kandidaat afgesproken locatie.

In het eerste gesprek wordt zorgvuldig beoordeeld in hoeverre hij/zij voldoet aan de gestelde eisen, zowel op inhoudelijke criteria als opleiding, ervaring en vakkennis als emotionele criteria als ambitie, loyaliteit, uitstraling, evenwichtigheid en communicatie. Als vanzelfsprekend zal ook de presentatie van de kandidaat worden meegenomen in de totaalbeoordeling.

Na deze eerste gespreksronde zullen de door ons geschikt bevonden kandidaten worden geselecteerd en aan u worden voorgesteld. Ons beleid is er op gericht om geschikte kandidaten voor te stellen, zodra wij ze gesproken en beoordeeld hebben. Waar mogelijk stellen wij 2-4 kandidaten teglijkertijd aan u voor, maar in het algemeen adviseren wij u iedere voorgedragen kandidaat te beoordelen op zijn/haar geschiktheid voor de functie, ook als er op dat moment geen vergelijking met een andere kandidaat mogelijk is.

U ontvangt van de geselecteerde kandidaten een voordracht, dat bestaat uit het CV van de kandidaat aangevuld met onze bevindingen en een indicatie van de huidige arbeidsvoorwaarden. U bepaalt zelf of u de kandidaat in kwestie wil uitnodigen voor een gesprek. Talent Relations zal zorg dragen voor de totstandkoming van de afspraken voor de interviews en een eventueel assessment. Daarnaast kunnen wij referenties voor u natrekken.

Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst voert u zelf. Wij kunnen u daar wel in adviseren.

Evaluatie

Op diverse momenten zal de gehanteerde procedure met u worden geëvalueerd:

 • Tussentijds : Hoe verloopt het traject? Wat is de kwaliteit van de gepresenteerde kandidaten? Zijn er eventuele knelpunten?
 • Direct na de benoeming: Terugblik. Benoemen eventuele verbeterpunten.
 • Na afloop van de inwerkperiode: Hoe bevalt de nieuwe medewerker? Hoe is de inwerkperiode verlopen?
Talent Relations gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?